v

17th EARL of OXENFORD

EDWARD de VERE

föddes 1550 och sattes redan som tolvåring i tjänst hos Drottning Elizabeth I, sedan fadern brutalt fallit offer

för en konspiration. 


Unge Edward fick den bästa utbildning som gick att uppbringa, slukade glupskt all kunskap han blev serverad och fick snart hjälpa sina lärare

att översätta svåra utländska böcker. 

Han var en oerhört begåvad ung man,

även inom musik och dans,

och han skrev tidigt både dikter och pjäser.

Länge var han Drottningens absoluta favorit.


Hela hans liv var fyllt av både fantastiska och fruktansvärda händelser, vissa blev senare till bejublade pjäser, späckade av mystiska koder

och hemliga meddelanden...


Edward de Vere dog 1604.

Samtidens stora diktare och författare sörjde

och hyllade honom högt.

LÄS MERA!

"KALAS MED SHAKE-SPEARE

OCH BELLMAN""TÄCKNAMN SHAKESPEARE"

av

Gösta Friberg &

Helena Brodin Friberg

Albert Bonniers Förlag

SLUT på förlaget,

men dyker emellanåt upp på

BOKBÖRSEN"SHAKESPEARE BY ANOTHER NAME"

by Mark Anderson

Gotham Books

poaforlag.se  2019